• View

 • View

 • View

  var LIGHTBOX_DARLA_CONFIG ={"useYAC":0,"usePE":0,"servicePath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/fc.php","xservicePath":"","beaconPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/b.php","renderPath":"","allowFiF":false,"srenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","renderFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","sfbrenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","msgPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/2-9-9/html/msg.html","cscPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-csc.html","root":"__darla","edgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","sedgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","version":"2-9-9","tpbURI":"","hostFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/js/g-r-min.js","beaconsDisabled":true,"rotationTimingDisabled":true}var t_MediaGalleryBobaSpotlight_start = new Date().getTime();  View

  View  「國泰真殷雄-陳偉殷棒球訓練營」在國泰金控的支持下已邁入第5年,臺北市長柯文哲、國泰金控總經理李長庚也出席12月3日開訓典禮共同響應。柯文哲同時擔任開球嘉賓,在「台灣殷雄」陳偉殷的指導下開出象徵意義的一球,為陳偉殷棒球訓練營揭開序幕。

 • View • View  View

 • 工商時報【謝奇璋】

  View  View

  View  View

 • 苗栗縣南庄鄉哪裡可以借錢 • 文章標籤

  創作者介紹
  創作者 jjntvvtjv9 的頭像
  jjntvvtjv9

  完美人生

  jjntvvtjv9 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()