View

























 • View









  View













 • View







  View

















  View

  Share to Pinterest

























 • View









 • View





 • Previous imageNext image











 • View









 • View











 • View

  Close





















  Share to Facebook





















 • 美國總統當選人川普稍早以一系列推文,為打破數十年美國外交慣例和中華民國總統蔡英文通話的決定辯護後,再度在臉書發文,感謝蔡總統道賀勝選。



  一小時後臉書又發文說:「美國賣數十億美元武器裝備給台灣,我怎麼連一通祝賀電話都接不得,這真有意思。」





  1 / 30



  川普上推特發文幾小時
  苗栗縣西湖鄉小額借貸 後,在臉書發出一樣內容說:「台灣的總統今天打電話給我,道賀我贏得總統選舉。謝謝妳!」

  2016年12月3日週六 台北標準時間下午9時55分









  View

  View









  View







 • 苗栗縣獅潭鄉二胎貸款



  View











  View





  View





 • View











 • View











 • View



  View



 • var LIGHTBOX_DARLA_CONFIG ={"useYAC":0,"usePE":0,"servicePath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/fc.php","xservicePath":"","beaconPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/b.php","renderPath":"","allowFiF":false,"srenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","renderFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","sfbrenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","msgPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/2-9-9/html/msg.html","cscPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-csc.html","root":"__darla","edgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","sedgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","version":"2-9-9","tpbURI":"","hostFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/js/g-r-min.js","beaconsDisabled":true,"rotationTimingDisabled":true}var t_MediaGalleryBobaSpotlight_start = new Date().getTime();

  View

  View



  View







 • View









































 • 屏東縣琉球鄉青年創業貸款條件 View



  View











 • View











 • 1 - 25 / 30





















 • View



  蔡總統出席屏東演藝廳開幕致詞 (圖)











  View





  中央社





 • 文章標籤
  創作者介紹
  創作者 jjntvvtjv9 的頭像
  jjntvvtjv9

  完美人生

  jjntvvtjv9 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()